Cosplay de Yukin de Yu Yu Hakusho

Cosplay de Yukin de Yu Yu Hakusho.