Cosplay de Sayaka Miki de Mahou Shoujo Madoka Magica

Un beau cosplay de Sayaka Miki de Mahou Shoujo Madoka Magica.